Hemtjänst - Bäst information om Hemtjänst

Hemtjänst

Hemtjänsten i Sverige utförs till övervägande del av kommunerna men det står hemtjänsttagaren fritt att välja hemtjänst från andra alternativa vårdgivare eller serviceföretag. Hemtjänstens främsta syfte är att gör det möjligt för så många individer som möjligt att bo kvar så länge som möjligt i den egna bostaden eller hemmet.

Vanligtvis utförs de olika formerna av är att hemtjänst av personer som är anställda direkt av kommunen men i bland bestämmer kommunerna att köpa in privata vårdföretag eller att vårdtagaren väljer att anlita något annat vårdföretag att sköta hemtjänsten hos sig.

I många kommuner har hemsjukvården och hemtjänsten satts samman till något som brukar benämnas hemvården. Det finns olika benämningar på hemtjänsten beroende på vilken typ av stöd som vårdtagaren får.

 • Hemtjänsten är den typen av hemarbete som krävs för att klara de dagliga sysslorna så, städning, tvättning, inhandling av mat och kläder, m.m.
 • Hemsjukvården innebär att behörig sjukvårdspersonal kommer på hembesök för att sköta om bland annat sår och åkommor.
 • Hemvården är ett samlingsbegrepp för hemtjänst och hemsjukvård.


Uppgifter för hemtjänst

De uppgifter som hemtjänsten utför bestäms i samråd mellan kommunen, vårdtagaren och vårdgivaren och varieras efter vårdtagarens behov. En del personer vill behöver med hemvård och medicinskt stöd och hos andra räcker det med ordinarie hemtjänst för att möjliggöra att individen kan fortsätta att bo kvar hemma. Exempel på olika former av av de vanligaste hemtjänsterna är:

 • Inhandla mat.
 • Hämta färdiglagad mat eller laga mat.
 • Hjälpa till med matning vis behov.
 • Följa med på promeneder.
 • Följa med på läkarbesök.
 • I hemtjänst ingår ofta städning.
 • Hemtjänsten hjälper ofta till med den personliga hygienen.

Hemtjänsten och Privatisering

Privatisering av statliga och kommunala uppgifter som hemtjänst är alltid en känslig fråga.

Många kommuner har redan gett vårdtagare av hemtjänst möjligheten att själv bestämma vem som ska utföra hemtjänsten i enligt med Lagen om valfrihetssystem, LOV.

Detta innebär att socialtjänsten beslutar om ett belopp som vårdtagaren får använda sig av och kan då väljakommunal hemtjänst eller privat hemtjänst

Hemtjänsten är dock inte avdragsgill enligt RUT då ROT- och RUT-avdrag inte är berättigat vid bidrag från staten eller kommunen.

Extra hemtjänst

Kommunen har i förväg beslutat om vilka privata vårdföretag som får utföra hemtjänstuppgifter som bekostas av kommunen. Det står vårdtagaren fritt att köpa tilläggstjänster från den privata hemtjänsten för ytterligare hushållsnära tjänster vilka kommunen ej står för. Dessa extra hemtjänster är avdragsgilla enligt RUT. För de flesta vårdtagare är RUT-avdraget av ringa nytta men barn till vårdtagaren får dra tjänster som utförts för nära anhörig.

Exempel på hemtjänster som vårdtagare eller nära anhörig brukar dra av enligt RUT är:

 • Extra städning som inte ingår i den ordinarie hemtjänsten.
 • Flyttstädning vid avflyttning från villa eller den tidigare bostaden till ett mer ergonomiskt anpassat boende.
 • Fönsterputsning ingår sällan i den ordinarie hemtjänsten men kan köpas till extra.
 • Vissa typer boende kräver gemensamma insatser från de boende, som t.ex. trappstädning i bostadsrätter vilket inte ingår i hemtjänstens uppgifter.

För dessa extra tjänster som inte hemtjänsten bekostar kan vårdtagare eller dess barn göra RUT-avdrag för. Detta under förutsättning av den som gör avdraget har en beskattningsbar inkomst. Kostnaden för extra entjänstuppgifter halveras då från 300-400 kr per timma till 150-200 kr/h.